Logo

Code of Conduct


Vores mission er at drive en ansvarlig og etisk tømmerhandel for at skabe værdi for vores kunder, partnere og samfundet. For at sikre en positiv arbejdskultur og etisk forretningspraksis forpligter alle ansatte og interessenter sig til at overholde følgende adfærdskodeks:


1. Professionalisme og Integritet:


Vi forpligter os til at agere professionelt og opretholde høj integritet i alle vores forretningsaktiviteter.


Vi undlader at deltage i enhver form for korruption, bestikkelse eller ulovlig praksis.


2. Kunder og Kvalitet:


Vi stræber efter at opfylde vores kunders behov og forventninger ved at levere produkter og service af høj kvalitet.


Vi lytter til vores kunders feedback og stræber efter kontinuerlig forbedring.


3. Bæredygtighed:


Vi forpligter os til at drive vores tømmerhandel på en bæredygtig måde, der respekterer miljøet og bevare naturressourcerne.


Vi overholder alle relevante miljømæssige love og reguleringer.


4. Mangfoldighed og Inklusion:
Vi respekterer og værdsætter mangfoldighed blandt vores medarbejdere og partnere.
Diskrimination baseret på race, køn, religion, alder, handicap eller anden karakteristik tolereres ikke.


5. Samarbejde og Teamwork:


Vi fremmer en kultur af samarbejde og teamwork for at opnå fælles mål.


Vi behandler hinanden med respekt og støtter hinandens succes.


6. Ansvarlighed:


Vi tager ansvar for vores handlinger og resultater.


Hvis der opstår fejl, arbejder vi proaktivt for at rette dem og lære af dem.


7. Overholdelse af Love og Regler:


Vi overholder alle gældende love og reguleringer inden for vores branche.


Vi undlader at deltage i enhver form for ulovlig praksis.


Dette adfærdskodeks er et udtryk for vores fælles forpligtelse til at opretholde et etisk og ansvarligt forretningsmiljø. Alle ansatte og interessenter forventes at kende og overholde dette kodeks. Overtrædelse af adfærdskodeksen kan medføre disciplinære foranstaltninger, herunder opsigelse af ansættelse eller forretningsforbindelser.